Thursday, December 31, 2015

Download Thông Tư 200 Và Chứng Từ Liên Quan

9:42 AM


1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bản word)

2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC (bản pdf)

3. Hệ thống chứng từ kế toán theo Thông tư 200

4. Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 200

Viết bởi

Giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

0 comments:

Post a Comment

 

© 2013 Tiện Ích Kế Toán. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top