Thursday, December 31, 2015

Tải ứng dụng Hệ thống tài khoản kế toán trên điện thoại Android

9:26 AM

Ứng dụng cung cấp doanh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp. Với 9 loại tài khoản:
- Tài khoản ngắn hạn
- Tài khoản dài hạn
- Nợ phải trả
- Vốn chủ sở hữu
- Doanh thu
- Chi phí sản xuất, kinh doanh
- Thu nhập khác
- Chi phí khác
- Tài khoản ngoài bảng
 
Tải bằng mã QRCode: 
Hoặc click vào đây:
https://play.google.com/store/apps/details?id=taikhoanketoan.com.luutrunghieu

Viết bởi

Giáo viên trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang

0 comments:

Post a Comment

 

© 2013 Tiện Ích Kế Toán. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top